3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση ολοήμερης εκδρομής του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ στην ΚΩ.

Το 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την διοργάνωση εκπαιδευτικής ολοήμερης εκδρομής στην ΚΩ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους (επίσης στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για την ανάρτηση της στο διαδίκτυο) μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

DESIGN BY WEB-KOMP